DUKO Baner 01 DUKO Baner 02 DUKO Baner 03 DUKO Baner 04 Obraz1

Zobacz również

Iniekcje

Wytrzymałość na ściskanie wg Normy PN-EN 206-1


Firma Duko Engineering posiada bogate doświadczenie w iniekcjach przy metodach reliningu, która polega na wprowadzaniu nowych rur w stare sieci. Zaletą naszego iniektu jest brak konieczności podawania go przez otwory wywiercone w nowych rurach. Wystarczy podawać go przez komory (studnie). Posiada bardzo dużą rozpływalność. Najdłuższy iniektowany odcinek wynosił 183 metry. Poniżej parametry iniektu.

1. Wytrzymałość na ściskanie wg Normy PN-EN 206-1 - 25 MPa
2. Konsystencja - ciekła
3. Składnik wiążący - Cement portlandzki CEM II lub CEM III, lub HSR
4. Rozpływ mieszanki odpowiada najdłuższej odległości między sąsiadującymi studniami (wartość graniczna to ok 183m), nie występuje konieczność wykonania odwiertów w rurach w celu podania iniektu.
5. Czas wiązania zaprawy to ok. 2-3 dni (pełna wytrzymałość po 28 dniach). Okres ten zapewnia przy wystąpieniu ewentualnej awarii łatwe usunięcie iniektu z przewodów.
6. Transport mieszanki na miejsce instalacji odbywać się będzie w betonowozach lub w przypadku braku możliwości podjechania pod komorę w workach. Czas na rozładunek "gruszki" - ok. 1 godzina.


Pobierz materiały poglądowe i informacje techniczne

Materiały do pobrania