DUKO Baner 01 DUKO Baner 02 DUKO Baner 03 DUKO Baner 04 Obraz1

Zobacz również

DUKO PLATE typu PP

DUKO PLATE typu PP DUKO PLATE typu PP


Płyty pokrywowe DUKO PLATE typu PP służą jako zwieńczenie pionowych rur włazowych studni kanalizacyjnych, zbiorników, separatorów i innych urządzeń podziemnych z tworzyw sztucznych. Wszystkie płyty posiadają otwory centryczne lub mimośrodowe na których montuje się włazy żeliwne w klasie obciążeń od A15 do F900. Płyty wykonane są z betonu klasy C40/50 ze zbrojeniem klasy A-I i A-III zgodnie z dokumentacją producenta. Pierścienie odciążające

DUKO RING typu PO pełnią rolę fundamentu odciążającego dla płyty pokrywowej PP. Pierścienie dostosowane są do montażu na rurach wznoszących studni kanalizacyjnych, zbiorników i separatorów podziemnych wykonanych z GRP w których zamontowany jest łącznik z uszczelnieniem z EPDM dostosowanym do średnicy zewnętrznej rur GRP. Pierścienie produkowane są z betonu klasy C40/50 ze zbrojeniem klasy A-I i A-II zgodnie z dokumentacją producenta. Uszczelka z EPDM zabezpiecza wnętrze rury włazowej przed napływem wód gruntowych do wnętrza studni, zbiornika lub separatora podziemnego i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń uszczelniających.

Lokalizacja inwestycji