DUKO Baner 01 DUKO Baner 02 DUKO Baner 03 DUKO Baner 04 Obraz1

Zobacz również

Handel

Uzupełnienie oferty o dodatkowe usługi


HANDEL

SIECI WODOCIĄGOWE, KANALIZACYJNE I GAZOWE
 • Rury i kształtki PVC, PP, PE, z żywic poliestrowych TWS;
 • Armatura żeliwna (kształtki, rury, zasuwy, hydranty, skrzynki);
 • Studnie z żywic poliestrowych, polimerobetonowe, betonowe, systemowe z tworzywa;
 • Wpusty betonowe, z żywic poliestrowych;
 • Włazy żeliwne, żeliwno-betonowe, wpusty żeliwne.

 

ZBIORNIKI I PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW

 

 • Osadniki;
 • Zestawy hydroforowe;
 • Przydomowe oczyszczalnie ścieków;
 • Przepompownie ścieków, tłocznie;
 • Zbiorniki przeciwpożarowe.
INNE
 • Opaski naprawcze, instalacyjne;
 • Geosyntetyki;
 • Kształtki kapeluszowe;
 • Chemia budowlana i iniekty;
 • Rękawy.

USŁUGI INNE :

 • Inspekcje kanałów
 • Ocena stanu technicznego kanałów i studni oraz komór
 • Wyceny i kosztorysowanie oraz dobór technologii
 • Analizy techniczno-ekonomiczne
 • Projektowanie